Bestuur van Stichting Proefjes


Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Arno Verweij is voorzitter en waarnemend penningmeester. Hij werkt nieuwe lesmaterialen uit, geeft workshops aan leerkrachten of studenten en geeft voorstellingen aan kinderen.

Robbert Dijkgraaf is algemeen bestuurslid. Verder is hij natuurkundige, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton.