Doneer aan Stichting Proefjes


Stichting Proefjes is voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidies en donaties.


Wilt u Stichting Proefjes financieel ondersteunen?


U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL96.TRIO.0198.3397.39 t.n.v. Stichting Proefjes in Amsterdam.